Privacyverklaring RapiD Engineering B.V.

Via de website www.rapidengineering.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. RapiD Engineering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. RapiD Engineering is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 december 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website of door het invullen van een contactformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RapiD Engineering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RapiD Engineering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

RapiD Engineering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en, indien van toepassing, hoe effectief de Adwords-advertenties van RapiD Engineering bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RapiD Engineering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RapiD Engineering heeft hier geen invloed op.

RapiD Engineering heeft Google geen toestemming gegeven om via RapiD Engineering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Contactformulier

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden.

Wij publiceren uw gegevens niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rapidengineering.nl. RapiD Engineering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

RapiD Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RapiD Engineering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RapiD Engineering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RapiD Engineering op via info@rapidengineering.nl.

RapiD Engineering B.V. is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres:
  • Zuidoostrak 7
  • 8321 MA Urk
  • Tel. +31 (0)527 308022
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73169412
  • E-mailadres: info@rapidengineering.nl